Zapisy do szkoły

– osobiście, telefonicznie, e-mailem

Rozmowy kwalifikacyjne młodzieży i dorosłych

5.09.2022 (poniedziałek) od godziny 18.00

Rozmowy kwalifikacyjne dzieci

6.09.2022 (wtorek) od godziny 17.00