Polityka prywatności

Od 25 maja 2018 roku w Unii Europejskiej obowiązuje nowa regulacja dotycząca ochrony danych osobowych – RODO, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych). Zgodnie z tym rozporządzeniem informujemy, iż:
1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Językowe CONE SCHOOL Maria Szyszka z siedzibą w Chojnicach, przy ulicy Modrzewskiego 5, NIP 555-136-18-77 REGON 771618830

2) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także sprzedaży usług oferowanych przez CONE SCHOOL oraz na potrzeby działań marketingowych podejmowanych przez CONE SCHOOL

3) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas nieokreślony lub do złożenia przez Panią/Pana pisemnej prośby o ich usunięcie wysłanej na adres e-mail coneschool@op.pl

4) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania

5) podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do zawarcia umowy, rozpoczęcia oraz kontynuowania nauki w CONE SCHOOL

6) przetwarzane przez CONE SCHOOL Pani/Pana dane osobowe to: imię, nazwisko, data urodzenia, adres zamieszkania, nr telefonu oraz e-mail

7) Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania. Konsekwencją takiego przetwarzania będzie możliwość np. informowania Pani/Pana o przesuniętych lub odwołanych zajęciach, informowania o organizowanych wycieczkach, rozpoczęciu i zakończeniu roku szkolnego

8) w związku z usługami jakie podmioty zewnętrzne świadczą na rzecz CONE SCHOOL, podmioty te mogą uzyskać dostęp do Pani/Pana danych osobowych, w zakresie niezbędnym dla realizacji tych usług. Te podmioty to np. dostawcy usług informatycznych, operatorzy platformy e-learningowej

9) wysyłając zgłoszenie/zapytanie o kursy językowe (poprzez formularz na stronie internetowej bądź e-mail), wyraża Pani/Pan zgodę na przetwarzanie przez CONE SCHOOL Pani/Pana danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszenia/zapytania

10) ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.