Kursy maturalne

Kursy maturalne z języka angielskiego i języka niemieckiego przeznaczone są dla uczniów ostatnich klas szkół średnich. Prowadzone są w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmują wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach egzaminu maturalnego.
W trakcie kursu uczniowie nie tylko powtarzają materiał szkoły średniej, ale rozszerzają zakres słownictwa, zapoznają się z zadaniami maturalnymi z ubiegłych lat, pracują z testami, opanowują techniki rozwiązywania zadań, a w rezultacie z chwilą ukończenia kursu nabywają umiejętności samodzielnego rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych z wysokim stopniem poprawności.
Organizujemy kursy grupowe oraz zajęcia indywidualne przygotowujące do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.
W trakcie kursu przeprowadzany jest pisemny i ustny egzamin próbny. Kurs trwa 70 godz. lekcyjnych – od września do kwietnia.

Sprawdź inne kursy

Język angielski

W CENTRUM JĘZYKOWYM Cone School języka angielskiego uczymy Metodą Callana, której skuteczność została sprawdzona przez…

Język rosyjski

W ciągu ostatnich lat zainteresowanie nauką języka rosyjskiego gwałtownie wzrosło. W CENTRUM JĘZYKOWYM Cone School oferujemy…

Wynajem sal szkoleniowych

CENTRUM JĘZYKOWE Cone School oprócz kursów językowych i kursów szybkiego czytania oferuje możliwość długoterminowego wynajmu…