Zajęcia w roku szkolnym 2016/2017 rozpoczną się wg podanego w czerwcu planu, a mianowicie:

SAFARI – 8.09.2016 godz. 16.00
ANTS – 7.09.2016 godz. 16.00
BEES – 7.09.2016 godz. 17.00
CATS 1 – 8.09.2016 godz. 16.00
CATS 2 – 7.09.2016 godz. 17.00
FROGS 1 – 8.09.2016 godz. 18.00
FROGS 2 – 7.09.2016 godz. 16.00
MICE 1 – 8.09.2016 godz. 17.00
MICE 2 – 7.09.2016 godz. 16.00
LIONS – 7.09.2016 godz. 18.00
OWLS 1 – 8.09.2016 godz. 17.00
OWLS 2 – 7.09.2016 godz. 17.00
EAGLES 1 – 7.09.2016 godz. 16.00
EAGLES 2 – 7.09.2016 godz. 16.00
A – 7.09.2016 godz. 18.00
C – 8.09.2016 godz. 19.00
D – 7.09.2016 godz. 16.00
E – 13.09.2016 godz. 18.00
F – 7.09.2016 godz. 19.00
G – 8.09.2016 godz. 18.00
H – 7.09.2016 godz. 17.00
J – 7.09.2016 godz. 19.00
K – 7.09.2016 godz. 17.00
L – 8.09.2016 godz. 17.00
M – 7.09.2016 godz. 18.00
R – 8.09.2016 godz. 16.00
a – 8.09.2016 godz. 16.00
b – 8.09.2016 godz. 17.00