PROCEDURA EZPIECZEŃSTWA OBOWIĄZUJĄCA W OKRESIE PANDEMII COVID-19 NA TERENIE CENTRUM JĘZYKOWEGO Cone School

Niniejszy dokument określa zastosowane środki bezpieczeństwa oraz zasady obowiązujące w CENTRUM JĘZYKOWYM Cone School w okresie pandemii COVID-19.

Dokument ten stworzony został w trosce o bezpieczeństwo uczniów, rodziców oraz pracowników szkoły. Jego celem jest zminimalizowanie zagrożenia zakażenia koronawirusem. Procedura określa działania minimalizujące możliwość zakażenia, niemniej jednak żadne z zastosowanych środków bezpieczeństwa nie dają 100% gwarancji wyeliminowania ryzyka związanego z zakażeniem.

Na czas pandemii wprowadziliśmy w szkole następujące środki bezpieczeństwa oraz zasady:Do szkoły mogą przychodzić tylko uczniowie zdrowi, bez objawów sugerujących chorobę zakaźną (temperatura powyżej 37,2 C, katar, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu lub inne nietypowe objawy). JEŻELI MASZ JAKIEKOLWIEK DOLEGLIWOŚCI – ZOSTAŃ W DOMU

 Przy wejściu do szkoły umieszczono dozownik z płynem dezynfekującym. Wszystkie osoby przed wejściem do placówki zobowiązane są do odkażenia rąk zgodnie z instrukcją umieszczoną przy dozowniku.

Uczniowie w szkole mogą przebywać według określonego harmonogramu. W celu zmniejszenia ryzyka tworzenia skupisk, zajęcia dla grup dziecięcych rozpoczynają się o pełnych godzinach (16:00, 17:00, 18:00), a zajęcia dla grup dorosłych 10 minut po pełnej godzinie (16:10, 17:10, 18:10, 19:10). Prosimy o punktualne przybywanie na zajęcia i przyprowadzanie dzieci do szkoły nie wcześniej niż 5 minut przed lekcją.Zaleca się osłonę ust i nosa (maseczka lub przyłbica) na terenie szkoły.

Nauczycielom zaleca się noszenie przyłbic.

Opiekunowie odprowadzający dzieci mogą wchodzić do przestrzeni wspólnej szkoły (1 opiekun z dzieckiem przy zachowaniu dystansu od kolejnego opiekuna z dzieckiem oraz pracowników min. 1,5 m).

Z uwagi na możliwość przenoszenia wirusa na przedmiotach, uczniowie zobowiązani są do przynoszenia własnych długopisów, zeszytów oraz podręczników do Metody Callana. W czasie pandemii nie będzie możliwości korzystania                  z tabletów oraz książek będących własnością szkoły. Z holu głównego oraz klas zostały usunięte wszystkie zbędne przedmioty, które mogłyby być siedliskiem wirusów. Dzieci przynoszą swoje książki i ćwiczenia oraz długopisy i kredki.            Nie będzie możliwości korzystania ze szkolnych przyborów.

Uczniowie nie powinni przynosić do szkoły zbędnych przedmiotów.

Okrycia wierzchnie uczniowie zobowiązani są do zabierania ze sobą do klas lekcyjnych (nie będzie możliwości pozostawienia ich na wieszaku w holu głównym). 

W toalecie zostało umieszczone mydło antybakteryjne oraz instrukcja prawidłowego mycia rąk.

Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie rąk, ochrona podczas kichania i kaszlu oraz unikanie dotykania oczu, nosa i ust.

W czasie pandemii zalecany jest kontakt ze szkołą z wykorzystaniem technik komunikacji na odległość (telefon 695534045, e-mail: coneschool@op.pl lub poprzez e-dziennik) oraz dokonywanie w miarę możliwości płatności za kurs przelewem na konto ALIOR BANK 17 2490 0005 0000 4530 7570 0807

Codziennie wykonywane są prace porządkowe, a także dezynfekcja powierzchni dotykowych (poręcze, klamki, włączniki światła, uchwyty, poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty i stoły).

W czasie przerw wykonywane jest wietrzenie pomieszczeń.

W przypadku zaobserwowania u ucznia objawów chorobowych mogących wskazywać na infekcję dróg oddechowych,              w szczególności gorączki czy kaszlu, zostanie on odizolowany w wyznaczonym miejscu tzw. izolatorium, a opiekunowie zostaną niezwłocznie poinformowani o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu). Izolatorium zostało wyposażone w środki ochrony oraz płyn dezynfekujący.

Przy wejściu do szkoły umieszczono numery telefonów do powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, szpitala oraz służb medycznych.

Na drzwiach każdej sali zostały umieszczone zasady bezpieczeństwa MEN.

Powyższe wytyczne obowiązują do odwołania. Aktualna wersja dokumentu jest umieszczona przy wejściu do szkoły.