Kursy maturalne z języka angielskiego i języka niemieckiego przeznaczone są dla uczniów ostatnich klas szkół średnich. Prowadzone są w oparciu o standardy wymagań egzaminacyjnych i obejmują wszystkie bloki tematyczne oraz zagadnienia gramatyczne przewidziane w ramach egzaminu maturalnego.

W trakcie kursu uczniowie nie tylko powtarzają materiał szkoły średniej, ale rozszerzają zakres słownictwa, zapoznają się
z zadaniami maturalnymi  z ubiegłych lat, pracują z testami, opanowują techniki rozwiązywania zadań, a w rezultacie
z chwilą ukończenia kursu nabywają umiejętności samodzielnego rozwiązywania arkuszy egzaminacyjnych z wysokim stopniem poprawności. 

Organizujemy kursy grupowe oraz zajęcia indywidualne przygotowujące do egzaminu maturalnego zarówno na poziomie podstawowym, jak i rozszerzonym.

W trakcie kursu przeprowadzany jest pisemny i ustny egzamin próbny. 
Kurs trwa 70 godz. lekcyjnych - od września do kwietnia.