Język niemiecki

W CENTRUM JĘZYKOWYM Cone School oferujemy nauczanie języka niemieckiego przy wykorzystaniu nowatorskiej metody nauczania – metody konwersacyjnej, która została opracowana na podstawie Metody Callana. Metoda konwersacyjna gwarantuje szybkie postępy w nauce dzięki bezpośredniemu kontaktowi lektora z uczniem.

Od pierwszej lekcji uczeń jest aktywny, powtarza słowa i zwroty w języku niemieckim. Pozwala to uczniom na przełamanie bariery nieśmiałości i pomaga opanować płynność mówienia – każdy mówi równie intensywnie, szybko i łatwo osiągając zdolność do swobodnego dialogu w języku niemieckim.

Kurs kładzie nacisk na konwersację, nie pomijając przy tym czytania, pisania i gramatyki. Metoda konwersacyjna uczy dobrze rozumieć mówiony język oraz płynnie mówić, czytać i pisać.

Tempo prowadzenia zajęć wymusza ciągłą aktywność uczestników i powoduje, że na zajęciach nie można się nudzić. Liczne powtórki materiału pozwalają przezwyciężyć problemy z zapamiętywaniem.

Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórzenia ostatnio ćwiczonego materiału. Uczestnicy kursu nigdy nie wiedzą do kogo skieruje pytanie lektor, co wymusza pełną koncentrację wszystkich i uważne śledzenie toku zajęć. Takie tempo zajęć wyklucza wszelką pasywność po stronie uczestników, która zdarza się często w trakcie innych kursów.

Sprawdź inne kursy

Język hiszpański

Nadal najpopularniejszym językiem jest angielski, jednakże obserwujemy wzrost zainteresowania w naszym mieście językiem…

Kursy egzaminacyjne

Zapewniamy kompleksowe przygotowanie do egzaminów TELC, Cambridge ESOL (FCE, CAE,CPE) oraz Egzaminu Instytutu Goethego…

Kursy indywidualne

Zajęcia indywidualne są najbardziej elastyczną formą kursu językowego. W CENTRUM JĘZYKOWYM Cone School organizujemy…