Zapewniamy kompleksowe przygotowanie do egzaminów TELC, Cambridge ESOL (FCE, CAE,CPE) oraz Egzaminu Instytutu Goethego (ZD).

Egzaminy TELC zostały opracowane w odniesieniu do skali poziomów biegłości językowej ujętej w Common European Framework of Reference (Europejski System Opisu Kształcenia Językowego Rady Europy) i uwzględniają różne poziomy zaawansowania językowego od A1 do C1. Egzaminy TELC można uzyskać zarówno z języka angielskiego, języka niemieckiego i języka rosyjskiego. Egzaminy te obejmują tematykę  z podstawowych dziedzin życia i są ukierunkowane na sprawdzanie umiejętności komunikowania się.

Egzaminy FCE (First Certificate in English), CAE (Certificate in Advanced English) oraz CPE (Certificate of Proficiency in English) to najbardziej znane egzaminy językowe na całym świecie, oferowane przez Uniwersytet Cambridge od 100 lat.
Na egzaminach tych sprawdzana jest znajomość języka angielskiego na różnych poziomach zaawansowania. 

Egzamin Instytutu Goethego - ZD (Zertifikat Deutsch) jest uznawany w Niemczech i w wielu innych krajach. Zdanie egzaminu świadczy o solidnych podstawach znajomości języka niemieckiego i umożliwia poprawne porozumiewanie się we wszystkich ważnych sytuacjach życiowych.