W ciągu ostatnich lat zainteresowanie nauką języka rosyjskiego gwałtownie wzrosło. W CENTRUM JĘZYKOWYM Cone School oferujemy kursy języka rosyjskiego metodą tradycyjną.

Zajęcia w naszej szkole prowadzone są w sposób nowoczesny i  komunikatywny w grupie lub indywidualnie. Tempo nauki dopasowane jest do potrzeb słuchaczy, którzy nie tylko uczą się pisania i czytania nowego alfabetu oraz wymowy, ale od pierwszych zajęć ćwiczą proste dialogi i zwroty.

Tempo prowadzenia zajęć wymusza ciągłą aktywność uczestników i powoduje, że na zajęciach nie można się nudzić. Liczne powtórki materiału pozwalają przezwyciężyć problemy z zapamiętywaniem. Dobra organizacja każdej lekcji stwarza doskonałe warunki do utrwalania i pogłębiania wiedzy.