W CENTRUM JĘZYKOWYM Cone School języka angielskiego uczymy Metodą Callana, której skuteczność została sprawdzona przez setki szkół i tysiące uczniów na całym świecie. Metoda Callana jest skutecznym, przemyślanym i sprawdzonym sposobem nauczania języka angielskiego polegającym na niezwykle intensywnej pracy podczas zajęć.

Słuchacz uczy się języka, w podobny sposób, jak uczył się języka ojczystego, będąc dzieckiem. Jako dziecko, najpierw słyszał poszczególne wyrazy i zwroty, potem powtarzał to, co usłyszał, następnie oglądał litery i uczył się czytać, aż wreszcie sam zaczął pisać. Dziecko ucząc się języka, bardzo często powtarza słowa, które usłyszało, nie zawsze rozumiejąc dokładnie ich znaczenia. Zrozumienie przychodzi później. Podobnie jest z osobą uczącą się języka obcego Metodą Callana.

Większość szkół uczy języka poprzez tłumaczenie wyrazów i zwrotów na język polski i odwrotnie. My uczymy od pierwszej lekcji mówić i myśleć w języku obcym, bez czasu na zastanawianie się nad tłumaczeniem. Uczymy, że "window" to "window", a nie tłumaczymy tradycyjnie, że w języku angielskim na okno mówi się "window". Mówiąc, czy słysząc "window" słuchaczowi kojarzy się to z oknem - a nie z tłumaczeniem, że po angielsku jest to okno. 

Metoda Callana zachowuje cztery naturalne etapy przyswajania języka: słuchacz najpierw słyszy nowe słowo gdy wymawia je lektor, powtarza, następnie utrwala je odpowiadając na pytanie lektora, spędzając 95% czasu lekcji mówiąc i słuchając. Później poznaje pisownię słowa w trakcie czytania, aż w końcu uczy się je pisać.

Jedną z niezaprzeczalnych zalet Metody Callana jest to, że pokonuje ona nieśmiałość. Wielu studentów podczas nauki języka obcego obawia się mówić. W metodzie tej, bazującej w większości na pracy ustnej "pytanie - odpowiedź" słuchacz jest zmuszany do mówienia, a w konsekwencji szybko pokonuje swój lęk. W większości metod najbardziej rozmowni studenci zajmują większość czasu, podczas gdy reszta siedzi w milczeniu.

Kolejną zaletą Metody Callana, jest możliwość osiągania doskonałych, gwarantowanych rezultatów poprzez naukę
z różnymi lektorami. Takie zmiany są korzystne, z tego względu, że studenci mają możliwość posłuchania różnych akcentów i nie przyzwyczajają się do głosu i wymowy tylko jednego nauczyciela.

Wszyscy mają możliwość skorzystania aż z 4 lekcji próbnych przed uiszczeniem opłaty. Dzięki lekcjom próbnym mają Państwo komfort sprawdzenia naszego systemu nauczania, poznania szkoły oraz nauczycieli. Po lekcjach próbnych zadecydują Państwo czy kontynuować naukę i zapłacić za otrzymane lekcje. Jeżeli natomiast nie spełnimy Waszych oczekiwań, nie zapłacicie ani złotówki!