ROZPOCZĘCIE NOWEGO ROKU SZKOLNEGO 2019/2020 - młodzież i dorośli

1.

A

4 WRZEŚNIA

17.00

2.

B

4 WRZEŚNIA

16.00

3.

C

5 WRZEŚNIA

18.00

4.

D

4 WRZEŚNIA

17.00

5.

E

4 WRZEŚNIA

18.00

6.

F

4 WRZEŚNIA

19.00

7.

I

4 WRZEŚNIA

16.00

8.

M

4 WRZEŚNIA

18.00

9.

P

4 WRZEŚNIA

19.00