ZAKOŃCZENIE ROKU SZKOLNEGO

W dniu dzisiejszym ostatnie grupy miały zakończenie roku szkolnego. Zarówno dorośli jak i dzieci ciężko pracowali przez cały rok. Upragnione wakacje przyszły szybciej niż się komuś wydawało. Bardzo cieszymy się, że uczniowie tak chętnie uczęszczają na zajęcia w ciągu roku szkolnego i zdają egzaminy. Wszystkie dzieci otrzymały certyfikaty ukończenia danego poziomu z informacją o pierwszym dniu nauki po wakacjach.

Harmonogram rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych grup ukaże się na stronie internetowej i na facebooku szkoły nz początku września.

Życzymy wszystkim studentom i ich rodzinom spokojnych i słonecznych wakacji.