W CENTRUM JĘZYKOWYM Cone School oferujemy nauczanie języka niemieckiego przy wykorzystaniu nowatorskiej metody nauczania - metody konwersacyjnej, która została opracowana na podstawie Metody Callana. Metoda konwersacyjna gwarantuje szybkie postępy w nauce dzięki bezpośredniemu kontaktowi lektora z uczniem.

Od pierwszej lekcji uczeń jest aktywny, powtarza słowa i zwroty w języku niemieckim. Pozwala to uczniom na przełamanie bariery nieśmiałości  i pomaga opanować płynność mówienia - każdy mówi równie intensywnie, szybko i łatwo osiągając zdolność do swobodnego dialogu w języku niemieckim. 

Kurs kładzie nacisk na konwersację, nie pomijając przy tym czytania, pisania i gramatyki. Metoda konwersacyjna uczy dobrze rozumieć mówiony język oraz płynnie mówić, czytać i pisać.

Tempo prowadzenia zajęć wymusza ciągłą aktywność uczestników i powoduje, że na zajęciach nie można się nudzić. Liczne powtórki materiału pozwalają przezwyciężyć problemy z zapamiętywaniem. 

Każde zajęcia rozpoczynają się od powtórzenia ostatnio ćwiczonego materiału. Uczestnicy kursu nigdy nie wiedzą do kogo skieruje pytanie lektor, co wymusza pełną koncentrację wszystkich i uważne śledzenie toku zajęć. Takie tempo zajęć wyklucza wszelką pasywność po stronie uczestników, która zdarza się często w trakcie innych kursów.